Samenkomsten

Zondag
De samenkomst op zondagochtend staat in het teken van wat de Here Jezus voor ons heeft gedaan. Zijn kruisdood en lijden herdenken we door de viering van het avondmaal. Zo verkondigen we Zijn dood en geven we gehoor aan Zijn wens: “Doet dit tot Mijn gedachtenis”.

Met onbekende gasten die aan het avondmaal willen deelnemen, wensen
wij vooraf een gesprek te hebben. De reden is dat we als gemeenschap een gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen voor het gebruik van het avondmaal. Deze maaltijd van de Heer is bedoeld voor hen die Hem als hun persoonlijke Verlosser kennen. Ze mogen geen ernstige dwaalleer aanhangen en niet in de zonde leven. Bij vragen hierover kunt u telefonisch contact met ons opnemen.

Na een pauze begint het tweede deel van de samenkomst. Dan openen we de Bijbel om te overdenken wat God ons daarin wil vertellen. Eén of meer broeders geven iets door aan de hand van een Bijbelgedeelte.

In de samenkomst kan elke broeder een woord doorgeven, een lied opgeven, een gebed of dankzegging uitspreken.

Tijdens de samenkomsten is er een kindercreche.
Voor de kinderen t/m 12 jaar is er tijdens het tweede deel van de samenkomst een kinderclub.


Bidstond
Op elke dinsdagavond komen wij samen om met elkaar te bidden. Er zijn veel onderwerpen om voor te danken en te bidden. Wij kunnen danken voor de vele zegeningen die de Heer geeft. En voor allerlei zorgen die wij aan Hem bekend maken, vragen wij Zijn hulp en ondersteuning.
Aansluitend op de bidstond hebben wij ook een bijbelbespreking met elkaar.

Welkom!
U bent hartelijk welkom als u onze samenkomst wilt bezoeken. Onder
Contact vindt u meer informatie.