ANBIAlgemene informatie:

 • de naam van de instelling:
  Vereniging Veenklank, ook wel bekend als Vergadering van gelovigen Veenendaal
 • het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer):
  RSIN nummer: 860563984, zie download uittreksel KvK
 • de contactgegevens van de instelling:
 • Prinses Christinaplantsoen 32, 3905 JZ Veenendaal
 • mailadres: veenklank at xs4all.nl
 • beschrijving doelstelling:

  De doelstellingen volgens de statuten van de Vereniging luiden als volgt:

  a. het faciliteren, ondersteunen en bekostigen van kerkdiensten en andere activiteiten van christenen die in Veenendaal samenkomen onder de naam: ‘Vergadering van Gelovigen Veenendaal’;
  b. het vanuit christelijk uitgangspunt ondersteunen van maatschappelijk opbouwende activiteiten, zoals evangelisatiewerk (in binnen- en buitenland), jongerenwerk, ouderenzorg en hulp aan mensen in nood;
  c. de instandhouding, het beheer en de exploitatie van een vergaderlokaal, hetzij in eigendom van de Vereniging hetzij in gehuurde staat;
  d. het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande verband in de ruimste zin houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 • de hoofdlijnen van het beleidsplan:
  Zie download hoofdlijnen beleidsplan Vereniging Veenklank.
 • de functies en namen van de bestuurders:
  Zie download uittreksel KvK Vereniging Veenklank:
  Voorzitter:            Dhr. D. Krijtenburg
  Secretaris:            Mevr. M. Rienks
  Penningmeester:   Dhr. M. de Jong
 • het beloningsbeleid:
  De bestuurders ontvangen geen beloning, alle werkzaamheden vinden onbezoldigd plaats.


Informatie 2022:
Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten 2022:
Zie download verslag uitgeoefende activiteiten 2022.
 • Financiële verantwoording 2022:
  Zie download financiële verantwoording 2022.

Informatie 2021:
Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten 2021:
Zie download verslag uitgeoefende activiteiten 2021.
 • Financiële verantwoording 2021:
  Zie download financiële verantwoording 2021.

Informatie 2020:
Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten 2020:
Zie download verslag uitgeoefende activiteiten 2020.
 • Financiële verantwoording 2020:
  Zie download financiële verantwoording 2020.
Informatie 2019:
Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten 2019:
Zie download verslag uitgeoefende activiteiten 2019.
 • Financiële verantwoording 2019:
  Zie download financiële verantwoording 2019.
Informatie 2018:
Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten 2018:
Zie download verslag uitgeoefende activiteiten 2018.
 • Financiële verantwoording 2018:
  Zie download financiële verantwoording 2018.